Metal Spheres and Columns


Knoxville, Illinois


Hartington, Nebraska


Sacramento, California


St. Louis Park, Minnesota


Beresford, South Dakota


Ardmore, Oklahoma


Bushong, Kansas


Chico State University


McGill University, Canada


Oxford, Ohio


Hodges Garden, Louisiana


Keota, Illinois


Fresno, California